Upcoming Workshops & Events

NOTICE: WORKSHOP POSTPONEMENT DUE TO COVID19!

English

Dear Registrant for the CRI Fertilisation Course,

It is with much disappointment to inform you that we were obligated to post-pone the course due to the impending third wave of Covid-19 infections. In the light of the high level of expectancy and all the arrangements made by all of us, it was a frustrating and difficult decision to make; and we want to apologise for the inconvenience and disappointment caused.

The new dates are as follows:

Africanos (Addo) Alle Bleue (Paarl) Swadini Loskop
English Afrikaans English Afrikaans
28-29 September 30 September - 1 October 25-26 October 28-29 October

 

Your registration fees will be carried over to the new date, if you would like to get a refund please send us your invoice number, proof of payment and a letter from the bank with your banking details in order for us to do a transfer. We thank you for your understanding, and sincerely trust that the new dates will suit you.

Kind regards,

 

Pieter Raath & Hannes Bester

Afrikaans

Beste Geregistreerde vir die CRI Bemestingskursus,

Met groot teleurstelling en frustrasie moet ons u ongelukkig meedeel dat die Kursus uitgestel is a.g.v. die verwagte derde vlaag van Covid-19 infeksies. Gedagtig aan die uitsien na die kursus en al die reëlings wat ons almal al getref het was dit ‘n baie moeilike besluit om te neem; en ons wil werklik verskoning vra vir enige ongerief en telerustelling veroorsaak.

Die nuwe datums is soos volg:

Africanos (Addo) Alle Bleue (Paarl) Swadini Loskop
Engels Afrikaans English Afrikaans
28-29 September 30 September - 1 Oktober 25-26 Oktober 28-29 Oktober

 

U registrasie fooi sal oorgedra word na die nuwe datum toe, indien u ‘n terugbetaling verlang stuur asseblief vir ons u faktuur nommer, bewys van betaling, asook brief van bank met u bankbesonderhede op.  Ons wil u bedank vir u begrip, en hoop werklik dat die nuwe datums geleë sal wees.

Vriendelike groete,

 

Pieter Raath & Hannes Bester

Get Event Notifications

Sign up to our newsletter for regular updates and notifications of our workshops and events for farmers, pack-houses and partners.